Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Adres:  
Kazimierza Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin
Telefon:  
81 747-80-81
Fax:  
81 748-32-64
E-mail:  
msz@msz.lublin.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Kierownik internatu
Telefon:
817478081
Fax:
817483264

Komórka nadrzędna:

Pracownicy

Kadencja:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik internatu
Obowiązki:
 1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu mieszkańców w Internacie we współpracy z dyrekcją szkoły, kadrą kierowniczą, nauczycielami, wychowawcami szkoły i internatu.
 2. Zapewnienie efektywnej działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu,
 3. Nadzór nad przebiegiem i organizacją pracy wychowawców internatu,
 4. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez wychowawców internatu,
 5. Nadzór nad realizacją planu wychowawczego w internacie.
 6. Opracowanie procedur w obszarze procesu planowania, organizowania i realizowania opieki i wychowania, zapewniających efektywność zarządzania placówką a niezbędnych dla kontroli zarządczej szkoły.
 7. Hospitowanie zajęć wychowawczych, konstruowanie rocznego planu hospitacji z uwzględnieniem rodzaju hospitacji i dokumentowanie.
 8. Sporządzanie semestralnych i rocznych sprawozdań z działalności opiekuńczo wychowawczej.
 9. Współpraca z samorządem internatu.
 10. Prowadzenie zajęć wychowawczych w ustalonym wymiarze.
 11. Uczestniczenie w pracy komisji ds. obniżek opłat za internat,
 12. Uczestniczenie w przeglądach technicznych podległych obiektów oraz prac komisji odbioru konserwacyjno-remontowych. 

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Zarajczyk Tomasz
Data wytworzenia informacji: 18-02-2015
Osoba wprowadzająca informację: TOMASZ ZARAJCZYK
Data wprowadzenia informacji: 18-02-2015