Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Adres:  
Kazimierza Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin
Telefon:  
81 747-80-81
Fax:  
81 748-32-64
E-mail:  
msz@msz.lublin.pl

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta - informacje

Dane teleadresowe

adres Kazimierza Jaczewskiego 5
20-090 Lublin
Powiat: m. lublin

telefon 81 747-80-81

fax 81 748-32-64

email

Strona internetowa http://www.msz.lublin.pl

Dodatkowe informacje

  W szkole przetwarzane są dane osobowe a nad prawidłowością ich przetwarzania czuwa powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się wysyłając e-maila pod adres inspektor@msz.lublin.pl

 

Szkoła obecnie kształci w 17 zawodach

w trybie dziennym:

 • Technik farmaceutyczny,
 • Asystentka stomatologiczna,
 • Higienistka stomatologiczna,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Terapeuta zajęciowy,
 • Ortoptystka,
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej,
 • Technik masażysta,
 • Technik usług kosmetycznych,

w trybie stacjonarnym:

 • Podolog,
 • Opiekun medyczny,
 • Technik sterylizacji medycznej,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Asystentka stomatologiczna,
 • Higienistka stomatologiczna,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Terapeuta zajęciowy,
 • Protetyk słuchu,
 • Technik ortopeda,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej,
 • Technik masażysta,
 • Technik usug kosmetycznych.

w trybie zaocznym :

Technik sterylizacji medycznej,

 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Opiekun medyczny,
 • Aststentka stomatologiczna,
 • Higienistka stomatologiczna,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Terapeuta zajęciowy,
 • Protetyk słuchu,
 • Technik ortopeda,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej,
 • Technik masazysta,
 • Technik uslug kosmetycznych

Nauka, w zależności  od kierunku kształcenia, trwa od 2 do 5 semestrów.

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta jest szkołą z bogatą i wieloletnią tradycją. W 1955 roku rozpoczęło działalność edukacyjną jako Państwowa Szkoła Położnych. Województwo lubelskie znajdowało się wówczas na przedostatnim miejscu w kraju pod względem zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zaistniała zatem konieczność podjęcia kształcenia pielęgniarskiego i położniczego dla potrzeb rozwijających się placówek służby zdrowia w regionie lubelskim. W roku 1959 powołano do życia Państwową Szkołę Pielęgniarstwa, która wraz ze Szkołą Położnych znajdowała się w budynkach zastępczych przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Program nauczania obejmował 2-letni cykl kształcenia w zawodzie położnej i pielęgniarki. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Położniczej było ukończenie przez kandydatki IX klas liceum ogólnokształcącego (posiadanie tzw. „małej matury”) i ukończenie 16 roku życia. Kryteria takie obowiązywały do roku 1959. Od 1959 roku warunkiem przyjęcia do Szkoły Pielęgniarstwa i Położnych było już posiadanie przez kandydatki świadectwa dojrzałości. Przeniesienie Szkoły Pielęgniarstwa do nowego budynku przy ulicy Północnej (aktualnie Kazimierza Jaczewskiego) nastąpiło we wrześniu 1961 roku. Zreformowano wówczas obydwie szkoły i przemianowano je na Państwową Szkołę Pielęgniarstwa i Położnych. Od tego czasu rozpoczął się dynamiczny rozwój szkoły i intensywne kształcenie nie tylko pielęgniarek i położnych, ale całego średniego personelu medycznego dla potrzeb miasta Lublina i regionu lubelskiego. Na bazie Szkoły Pielęgniarek i Położnych powstały następujące szkoły:

 • 1962 - Państwowa Szkoła Medyczna Techników Elektroradiologii (2-letnia),
 • 1963 - Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki Medycznej (2-letnia),
 • 1965 - Państwowa Szkoła Medyczna Techników Fizjoterapii (2,5-letnia),
 • 1965 - Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa Psychiatrycznego (2-letnia),
 • 1967 - Państwowa Szkoła Medyczna Instruktorów Higieny (roczna),
 • Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa na bazie Asystentek Pielęgniarstwa (roczna).

W 1971 roku reaktywowano po kilkuletniej przerwie Szkołę Położnych z 2,5-letnim programem kształcenia. W tym samym roku szkoła rozpoczęła współpracę z Wydziałem Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. W szkole były prowadzone ćwiczenia dla studentów Akademii Medycznej. Celem współpracy było szkolenie i kształcenie umiejętności studentek w prowadzeniu różnorodnych zajęć dydaktycznych. 

Od stycznia 1972 roku wymienione wcześniej specjalistyczne typy szkół zostały objęte wspólną nazwą: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE. Wyodrębniono w nim najstarsze kierunki i utworzono nowe. Nadal kontynuowane były kierunki kształcenia takie jak: Pielęgniarstwo (2,5-letnie i 3-letnie), Położnictwo (2,5-letnie), Technika Analityki Medycznej (2-letnia), Technika Elektroradiologii (2-letnia) oraz powstały nowe kierunki kształcenia takie jak:

 • Pracownik Socjalny z 2-letnim programem kształcenia w 1975 roku oraz Pracownik Socjalny w trybie zaocznym od 1978 roku. (w roku 1993 decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotychczasowy kierunek Pracownika Socjalnego przemianowany został na Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych. Szkoła została przeniesiona na ulicę Szkolną w Lublinie),
 •  Protetyk Dentystyczny z 2-letnim programem kształcenia w 1978 roku (obecnie szkoła nie kształci już w tym kierunku),
 • Technik Farmaceutyczny z 2-letnim programem kształcenia w 1979 roku,
 • Masaż Leczniczy dla młodzieży z niepełnosprawnością wzroku z 2-letnim programem kształcenia w 1979 roku (od roku 2004 mogą uczyć się na tym kierunku również osoby pełnosprawne),
 • Pielęgniarstwo dla pracujących w 1983 roku (istniało przejściowo w celu uzupełnienia wykształcenia),
 • Ratownik Medyczny z 2-letnim programem kształcenia w 1994 roku,
 • Opiekunka Dziecięca z 2-letnim programem kształcenia w 2000 roku,
 • Technik Ortopeda z 2-letnim programem kształcenia w 2002 roku,
 • Terapeuta Zajęciowy z 2-letnim programem kształcenia w 2000 roku,
 • Technik Analityk z 2-letnim programem kształcenia w 2005 roku,
 • Technik Usług Kosmetycznych z 2-letnim programem kształcenia w 2005 roku,
 • Protetyk Słuchu z 2-letnim programem kształcenia w 2005 roku,
 • Technik Sterylizacji Medycznej w 2011 roku,
 • Opiekun Medyczny w roku 2012 roku
 • Opiekun Osoby Starszej w 2012 roku,
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej w 2012.

W ostatnich latach w Studium Medycznym zakończono kształcenie w kierunkach: Pielęgniarstwo (2003 r.), Położnictwo (2004 r.), Technik Analityki Medycznej (w 2005 r.), Technik Fizjoterapii (w 2007 r.), Technik Analityk (w 2013 r.), Ratownik Medyczny (w 2013 r.) na rzecz kształcenia licencjackiego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Mocą Uchwały z dnia 20 listopada 2017 roku szkoła zmieniła nazwę na Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Nową nazwę stosujemy od 01.09. 2017 roku.

 

 

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji : Felińska Anna
Data wytworzenia informacji: 2022-05-27 00:00:00
Osoba wprowadzająca informację: admin admin
Dodano do BIP dnia: 15-05-2008 00:00:00