Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Adres:  
Kazimierza Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin
Telefon:  
81 747-80-81
Fax:  
81 748-32-64
E-mail:  
msz@msz.lublin.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Główny księgowy
Telefon:
817478081
Fax:
817483264

Komórka nadrzędna:

Pracownicy

Kadencja:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Główny Księgowy
Obowiązki:
 1. Prowadzenie gospodarki finansowej Medycznego Studium Zawodowego zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 2. Prowadzenie rachunkowości budżetu z podziałem na Studium i Internat oraz wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.
 3. Celowe i prawidłowe gospodarowanie posiadami środkami.
 4. Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki, niezbędnej do planowania działalności, kontroli i oceny zadań gospodarczych.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 6. Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 7. Opracowanie projektów i planów finansowych jednostki
 8. Nadzór nad sporządzaniem list płac, rozliczaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz ubezpieczeniem uczniów z dotacji rządowej.
 9. Naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.
 10. Nadzór nad Dochodami Gromadzonymi na Wydzielonym Rachunku i nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 11. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Księgowość Optivum Vulcan dotyczących budżetu  ( księga główna, kartoteki wydatków i księgi pomocnicze).
 12. Sporządzanie zestawień obrotów i sald budżetu.
 13. Nadzór nad rozliczaniem delegacji służbowych pracowników.
 14. Sporządzanie sprawozdań PFRON.
 15. Sporządzenie bilansu  i okresowych sprawozdań finansowych.
 16. Nadzór nad korespondencją wychodzącą z działu księgowości.
 17. Kontrola bieżąca obejmująca badanie należności i prawidłowej inwentaryzacji.
 18. Odpowiedzialność za należne przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych- ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.
 19. Nadzór nad prawidłową  pracą działu księgowości, której  jest bezpośrednim przełożonym.
 20. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych) zasada przeprowadzania i rozliczania inwestycji.

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Zarajczyk Tomasz
Data wytworzenia informacji: 18-02-2015
Osoba wprowadzająca informację: TOMASZ ZARAJCZYK
Data wprowadzenia informacji: 18-02-2015