Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Adres:  
Kazimierza Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin
Telefon:  
81 747-80-81
Fax:  
81 748-32-64
E-mail:  
msz@msz.lublin.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Kierownik gospodarczy
Telefon:
817478081
Fax:
817483264

Komórka nadrzędna:

Pracownicy

Kadencja:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik gospodarczy
Obowiązki:
 1. Zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i znajdujących się w nim urządzeń oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.
 2. Organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi: pralni, kuchni, portierów, sprzątaczek, konserwatorów, hydraulika, dozorcy, elektryka, palacza.
 3. Dobór personelu na odpowiednie stanowiska pracy w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych, organizowanie i nadzór pracą komórki administracji
 4. Przeprowadzanie narad roboczych z personelem obsługi i administracji
 5. Prowadzenie harmonogramów i ewidencji czasu pracy podległych pracowników administracji i obsługi
 6. Opracowanie zakresów czynności dla podległych pracowników
 7. Terminowe przekazywanie dokumentów dotyczących racy podległych pracowników w godzinach nadliczbowych i nocnych za okres rozliczeniowy.
 8. Prowadzenie kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej związanej z zamówieniami publicznymi i praca podległych pracowników obsługi.
 9. Dokonywanie okresowych kontroli wewnętrznych i wpisywanie och do „Rejestru kontroli wewnętrznych”
 10. Prowadzenie przetargów w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych
 11. Zapoznanie i przeszkolenie z zakresu przepisów bhp i p/poż, oraz zarządzeń wewnętrznych dyrektora szkoły każdego nowoprzyjętego pracownika.
 12. Zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, alarmowego, elektrycznego, gazowego, wodno- kanalizacyjnego instalacji telefonicznej oraz zabezpieczenie kompletu kluczy od wszystkich pomieszczeń szkoły.
 13. Nadzór nad ekonomiczną gospodarką gazem, energią, wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania obiektu.
 14. Organizowanie okresowych przeglądów obiektu, sprzętu, urządzeń i warunków pracy.
 15. Współpraca z główną księgową szkoły i st. referentem do spraw zaopatrzenia w zakresie planowanych zakupów, inwestycji i remontów oraz zawieranych umów.

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Zarajczyk Tomasz
Data wytworzenia informacji: 18-02-2015
Osoba wprowadzająca informację: TOMASZ ZARAJCZYK
Data wprowadzenia informacji: 18-02-2015